เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Eynesbury College

australia

71

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$32,200.00 (฿ 776,967) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Business Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$25,300.00 (฿ 610,474) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Computing and Information Technology Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$25,300.00 (฿ 610,474) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Computing and IT

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$33,400.00 (฿ 805,922) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$35,700.00 (฿ 861,420) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Extended Foundation Studies Program (FSP)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 58 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 ตุลาคม 2021

A$35,800.00 (฿ 863,833) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Secondary Senior Year 11 Boys and Girls

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$24,600.00 (฿ 593,583) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Secondary Senior Year 12 Boys and Girls

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$24,600.00 (฿ 593,583) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Standard Foundation Studies Program (FSP)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 27 เมษายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$28,000.00 (฿ 675,623) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Year 10 - Junior Secondary Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$24,600.00 (฿ 593,583) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Eynesbury College

วิทยาลัย Eynesbury เปิดสอนหลักสูตร pathway ที่มีส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญานับตั้งแต่ปี 1989

  • สองวิทยาเขตใน Adelaide, South Australia
  • เปิดสอนหลักสูตรเช่นเดียวกับในมหาวิทยาลัย
  • บริการช่วยเหลือมากมายสำหรับนานาชาติ
  • นักศึกษากว่า 96% พึงพอใจกับคุณภาพการสอนและบริการช่วยเหลือ