เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Holmes Institute

australia

62

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 23 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$12,500.00 (฿ 305,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (BBus)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$18,400.00 (฿ 449,760) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fashion Business (BFB)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$21,400.00 (฿ 523,091) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Systems (BIS)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$18,400.00 (฿ 449,760) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Professional Accounting (BPA)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$18,400.00 (฿ 449,760) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 55 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 23 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$16,800.00 (฿ 410,651) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 23 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$12,500.00 (฿ 305,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Leadership and Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 TUITION WEEKS (FOUR BLOCKS OF TEN WEEKS)

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 23 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$12,500.00 (฿ 305,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Business (GDB)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$19,200.00 (฿ 469,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Business Administration (Professional)

MBA

เต็มเวลา - 4

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$28,800.00 (฿ 703,973) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Information Systems (MIS)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$28,800.00 (฿ 703,973) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Professional Accounting (MPA)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$28,800.00 (฿ 703,973) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้