เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ InTech Institute of Technology

australia

184

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 68 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Cyber Security

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 93 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Engineering

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 112 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 84 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Leadership and Management

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 68 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate II in Automotive Servicing Technology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 28 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Automotive Body Repair Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 105 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Automotive Diesel Engine Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 107 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Automotive Electrical Technology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 105 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Automotive Refinishing Technology

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

A$9,000.00 (฿ 216,086) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 51 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

A$10,000.00 (฿ 240,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Engineering Fabrication Trade

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 103 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse