มี 1 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากKaplan Business School (KBS)

australia

299

4

Diploma of Business

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัยธุรกิจ Kaplan มีความโดดเด่นในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ตามการจัดอันดับของ QILT rankings 2018

  • เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  • นักศึกษามีมากกว่า 80 เชื้อชาติ
  • เปิดสอนหลักสูตรที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
  • มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่า 3,000 คน