มี 9 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากKaplan Business School (KBS)

australia

880

17

Bachelor of Business

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Management)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Business

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Business Analytics

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Analytics

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Analytics (Extension)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Business Analytics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัยธุรกิจ Kaplan มีความโดดเด่นในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ตามการจัดอันดับของ QILT rankings 2018

  • เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  • นักศึกษามีมากกว่า 80 เชื้อชาติ
  • เปิดสอนหลักสูตรที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
  • มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่า 3,000 คน