เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Imagine Education Australia

australia

180

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

AUR30620 Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

A$13,500.00 (฿ 324,130) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AUR40216 Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$10,000.00 (฿ 240,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AUR50116 Diploma of Automotive Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$7,000.00 (฿ 168,067) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB30120 Certificate III in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 ธันวาคม 2021

A$4,000.00 (฿ 96,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB40120 Certificate IV in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 29 พฤศจิกายน 2021

A$6,600.00 (฿ 158,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB40820 Certificate IV in Marketing and Communications

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 29 พฤศจิกายน 2021

A$5,000.00 (฿ 120,048) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB50120 Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 ธันวาคม 2021

A$8,800.00 (฿ 211,285) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB50420 Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 ธันวาคม 2021

A$6,000.00 (฿ 144,058) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB50620 Diploma of Marketing and Communications

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 29 พฤศจิกายน 2021

A$6,000.00 (฿ 144,058) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB60120 Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 ธันวาคม 2021

A$11,000.00 (฿ 264,106) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB60420 Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 ธันวาคม 2021

A$5,200.00 (฿ 124,850) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB60520 Advanced Diploma of Marketing and Communications

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 29 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

A$5,200.00 (฿ 124,850) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse