มี 2 หลักสูตรทักษะการสื่อสารธุรกิจระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากImagine Education Australia

australia

94

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSB42415 Certificate IV in Marketing and Communications

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019, 28 ตุลาคม 2019, 18 พฤศจิกายน 2019, 2 ธันวาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB52415 Diploma of Marketing and Communications

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 21 ตุลาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 2 ธันวาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้