เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ International House

australia

45

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,700.00 (฿ 216,203) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Creative Product Development

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,800.00 (฿ 218,688) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Digital Marketing

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,700.00 (฿ 216,203) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,800.00 (฿ 218,688) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,700.00 (฿ 216,203) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Marketing and Communication

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,700.00 (฿ 216,203) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Program Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,700.00 (฿ 216,203) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Cert IV in Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,100.00 (฿ 201,292) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Cert IV in Project Management Practice

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,100.00 (฿ 201,292) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$3,300.00 (฿ 82,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,100.00 (฿ 201,292) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Marketing and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022

A$8,100.00 (฿ 201,292) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้