เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ International College of Hotel Management (ICHM)

australia

109

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Business (Hospitality Management)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$28,440.00 (฿ 685,301) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in International Hotel Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$15,460.00 (฿ 372,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in International Hotel Management

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$30,920.00 (฿ 745,060) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of International Hotel Management

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$46,380.00 (฿ 1,117,590) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-Masters Program

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$14,220.00 (฿ 342,651) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Study Abroad Program 1

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$14,220.00 (฿ 342,651) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Study Abroad Program 2

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$28,440.00 (฿ 685,301) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Study Abroad Program 3

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$28,440.00 (฿ 685,301) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้