ทั้งหมดที่ International College of Hotel Management (ICHM) ออสเตรเลีย

null

69

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Business (Hospitality Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$28,440.00 (฿ 633,373) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in International Hotel Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in International Hotel Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of International Hotel Management

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-Masters Program

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$14,470.00 (฿ 322,254) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้