เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อเมริกา ที่ Culinary Institute of America

usa

180

2

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accelerated Culinary Arts Certificate Program (ACAP)

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 พฤษภาคม 2021, 28 มิถุนายน 2021

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate in Applied Science (AAS) in Baking and Pastry Arts

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 69 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate in Applied Science (AAS) in Culinary Arts

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 69 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate in Occupational Studies (AOS) in Baking and Pastry Arts

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 69 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate in Occupational Studies (AOS) in Culinary Arts

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 69 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Business Administration in Food Business Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TWO AREAS - CULINARY ARTS - 132 CREDIT; BAKING AND PASTRY ARTS - 132 CREDIT

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Professional Studies in Applied Food Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TWO AREA - CULINARY ARTS - 129 CREDIT; BAKING AND PASTRY ARTS - 129 CREDIT

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Professional Studies in Culinary Arts or Baking and Pastry Arts (Completion Program)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - BACHELOR OF PROFESSIONAL STUDIES IN CULINARY ARTS - 126 CREDIT; BACHELOR OF PROFESSIONAL STUDIES IN BAKING AND PASTRY ARTS - 126 CREDIT

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Professional Studies in Culinary Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TWO AREA - CULINARY ARTS - 132 CREDIT; BAKING AND PASTRY ARTS - 132 CREDIT

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Science (BS) in Hospitality Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2022

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Professional Studies in Food Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Professional Studies in Wine Management

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$32,000.00 (฿ 995,440) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้