ทั้งหมดที่ University of Michigan - Ann Arbor อเมริกา

null

2473

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 21

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accelerated Master’s Degree Program (AMDP) in Bioinformatics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within five years

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Aerospace Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Biomedical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Chemical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Civil Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Climate and Meteorology (CM)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Electrical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Engineering Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S.E. in Environmental Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (810,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้