มี 32 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Michigan - Ann Arbor

usa

2421

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 21

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.S.E. in Climate and Meteorology (CM)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (816,321 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S.E. in Engineering Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (816,321 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S.E. in Materials Science and Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (816,321 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S.E. in Nuclear Engineering and Radiological Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,586.00 (816,321 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA or BS in Astronomy and Astrophysics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,436.00 (811,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA or BS in Biology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,436.00 (811,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA or BS in Biology, Health, and Society

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,436.00 (811,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA or BS in Biomolecular Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,436.00 (811,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA or BS in Biopsychology, Cognition, and Neuroscience (BCN)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,436.00 (811,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA or BS in Cognitive Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,436.00 (811,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA or BS in Earth and Environmental Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,436.00 (811,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA or BS in Ecology, Evolution, and Biodiversity (EEB)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,436.00 (811,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้