มี 10 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Michigan - Ann Arbor

usa

1305

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 22

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BS in Architecture

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 125 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

US$25,436.00 (฿ 795,643) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Architecture

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual M.Eng. in Construction Engineering and Management / Master of Architecture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 71 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture (M.Arch.)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture / Master of Science Digital and Material Technologies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 81 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture / Master of Urban Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 87 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture / Urban and Regional Planning (M.Arch./M.U.R.P.)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 84 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture/MBA - Master of Business Administration

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM OF 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MS in Architecture Design and Research

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 TERM (10 MONTH)

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้