มี 2 หลักสูตรการเล่นเครืองสายระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Michigan - Ann Arbor

usa

2517

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 21

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Musical Arts in Performance: Strings

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Music in Performance: Strings

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้