เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Macleay College

australia

54

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Advertising & Media

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$20,000.00 (฿ 488,870) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$16,000.00 (฿ 391,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business in Entrepreneurship

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$16,000.00 (฿ 391,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business in Event Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$16,000.00 (฿ 391,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business in Marketing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$16,000.00 (฿ 391,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business in Public Relations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$16,000.00 (฿ 391,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business in Sports Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$16,000.00 (฿ 391,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business in Travel & Tourism

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$16,000.00 (฿ 391,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Digital Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$20,800.00 (฿ 508,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Digital Media - Coding & Analytics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$20,800.00 (฿ 508,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Digital Media - Content Creation

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$20,800.00 (฿ 508,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Digital Media - Content Writing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$20,800.00 (฿ 508,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้