มี 1 หลักสูตรความเป็นผู้นำระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากILSC - Australia

australia

38

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MAXIMUM 64 WEEKS (20 HOURS/WEEK INCLUDES 6 HOURS/WEEK ONLINE STUDY PLUS 14 HOURS/WEEK IN CLASS STUDY)

เริ่มเรียน - 22 มิถุนายน 2020, 3 สิงหาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้