เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Endeavour College of Natural Health

australia

115

2

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Health Science (Acupuncture Therapies)

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 มีนาคม 2022, 1 สิงหาคม 2022

A$21,326.00 (฿ 512,029) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Chinese Medicine)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 มีนาคม 2022, 1 สิงหาคม 2022

A$21,326.00 (฿ 512,029) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Naturopathy)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 มีนาคม 2022, 1 สิงหาคม 2022

A$18,686.00 (฿ 448,643) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Nutritional and Dietetic Medicine)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 มีนาคม 2022, 1 สิงหาคม 2022

A$18,500.00 (฿ 444,178) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Health Science (Chinese Remedial Massage)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 7 มีนาคม 2022, 1 สิงหาคม 2022

A$21,326.00 (฿ 512,029) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

HLT52015 Diploma of Remedial Massage

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 4 เมษายน 2022, 4 กรกฎาคม 2022, 26 กันยายน 2022

A$9,902.00 (฿ 237,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse