ทั้งหมดที่ Edith Cowan College (ECC) ออสเตรเลีย

null

460

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Diploma of Commerce

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 OR 12 MONTHS (2 OR 3 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 22 มิถุนายน 2020

A$30,500.00 (629,544 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Communications and Creative Industries

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 OR 12 MONTHS (2 OR 3 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 22 มิถุนายน 2020

A$29,500.00 (608,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Hotel Management

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 OR 12 MONTHS (2 OR 3 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 22 มิถุนายน 2020

A$30,500.00 (629,544 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Science (Computing / IT)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 OR 12 MONTHS (2 OR 3 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 22 มิถุนายน 2020

A$30,500.00 (629,544 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Science (Engineering Studies)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 OR 12 MONTHS (2 OR 3 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 22 มิถุนายน 2020

A$27,800.00 (573,814 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Science (Health Studies)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 OR 12 MONTHS (2 OR 3 TRIMESTERS)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 22 มิถุนายน 2020

A$31,300.00 (646,057 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Post-Graduate Qualifying Program - Business

เข้าชม19ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 MONTHS (1 SEMESTER)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

POST-GRADUATE QUALIFYING PROGRAM – COMMUNICATIONS

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 MONTHS (1 SEMESTER)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$13,200.00 (272,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Post-Graduate Qualifying Program – IT

เข้าชม12ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 MONTHS (1 SEMESTER)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้