เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Phoenix Academy

australia

33

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Academic English Program (AEP)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 WEEK MODULES/6 TO 36 WEEKS

เริ่มเรียน - Weekly

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)

เข้าชม4ครั้ง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 WEEKS PART TIME; 4 WEEKS FULL TIME

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Certificate IV in Training and Assessment

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3-6 MONTHS

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages (Delta)

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Diploma of Business - University Pathway

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6, 9 OR 12 MONTHS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Diploma of Business - Work Ready

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20, 30, OR 40 WEEKS

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 31 มกราคม 2022

A$20,500.00 (฿ 496,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Foundation Studies - Certificate IV in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6,9 OR 12 MONTHS

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 31 มกราคม 2022

A$20,500.00 (฿ 496,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

High School Preparation Program (HSP)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 11 TO 48 WEEKS

เริ่มเรียน - Weekly

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้