เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Queensland Academy of Technology

australia

70

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Hospitality Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 25 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2021, 27 กรกฎาคม 2021, 21 กันยายน 2021, 16 พฤศจิกายน 2021

A$5,500.00 (฿ 134,439) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Leadership and Management

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2021, 27 กรกฎาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 19 ตุลาคม 2021, 30 พฤศจิกายน 2021

A$6,000.00 (฿ 146,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2021, 1 มิถุนายน 2021, 15 มิถุนายน 2021, 29 มิถุนายน 2021, 13 กรกฎาคม 2021, 27 กรกฎาคม 2021, 10 สิงหาคม 2021, 24 สิงหาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 21 กันยายน 2021, 5 ตุลาคม 2021, 19 ตุลาคม 2021, 2 พฤศจิกายน 2021, 16 พฤศจิกายน 2021, 30 พฤศจิกายน 2021, 14 ธันวาคม 2021

A$6,000.00 (฿ 146,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Hospitality

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2021, 27 กรกฎาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 19 ตุลาคม 2021, 30 พฤศจิกายน 2021

A$7,050.00 (฿ 172,327) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 25 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2021, 1 มิถุนายน 2021, 15 มิถุนายน 2021, 29 มิถุนายน 2021, 13 กรกฎาคม 2021, 27 กรกฎาคม 2021, 10 สิงหาคม 2021, 24 สิงหาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 21 กันยายน 2021, 5 ตุลาคม 2021, 19 ตุลาคม 2021, 2 พฤศจิกายน 2021, 16 พฤศจิกายน 2021, 30 พฤศจิกายน 2021, 14 ธันวาคม 2021

A$3,000.00 (฿ 73,331) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 88 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2021, 10 สิงหาคม 2021, 19 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Hospitality

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 72 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2021, 27 กรกฎาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 19 ตุลาคม 2021, 30 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 92 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2021, 1 มิถุนายน 2021, 15 มิถุนายน 2021, 29 มิถุนายน 2021, 13 กรกฎาคม 2021, 27 กรกฎาคม 2021, 10 สิงหาคม 2021, 24 สิงหาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 21 กันยายน 2021, 5 ตุลาคม 2021, 19 ตุลาคม 2021, 2 พฤศจิกายน 2021, 16 พฤศจิกายน 2021, 30 พฤศจิกายน 2021, 14 ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 24 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2021, 10 สิงหาคม 2021, 19 ตุลาคม 2021

A$5,000.00 (฿ 122,218) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Leadership and Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2021, 27 กรกฎาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 19 ตุลาคม 2021, 30 พฤศจิกายน 2021

A$6,000.00 (฿ 146,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Leadership and Management Specialising in Social Media and Digital Marketing

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2021, 27 กรกฎาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 19 ตุลาคม 2021, 30 พฤศจิกายน 2021

A$6,000.00 (฿ 146,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Project Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$6,000.00 (฿ 146,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้