เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Sarina Russo Institute

australia

30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - Monthly

A$9,900.00 (฿ 246,024) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Ageing)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC52015 Diploma of Community Services

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ICT60615 Advanced Diploma of Telecommunications Network Engineering

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้