เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Stott's College

australia

69

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Civil Construction Design

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 31 มกราคม 2022, 25 เมษายน 2022, 18 กรกฎาคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$12,600.00 (฿ 305,899) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 19 กันยายน 2022

A$18,000.00 (฿ 436,999) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2022

A$18,000.00 (฿ 436,999) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Community Services

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 19 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Social Work

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 19 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Tourism and Hospitality Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 19 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 31 มกราคม 2022

A$4,500.00 (฿ 109,250) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Community Services

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 31 มกราคม 2022, 25 เมษายน 2022, 18 กรกฎาคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$10,000.00 (฿ 242,777) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Nursing

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 31 มกราคม 2022, 25 เมษายน 2022, 18 กรกฎาคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$15,000.00 (฿ 364,166) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้