ทั้งหมดที่ Stott's College ออสเตรเลีย

null

30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 22 มีนาคม 2021, 24 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$18,000.00 (฿ 398,831) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 22 มีนาคม 2021, 24 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$18,000.00 (฿ 398,831) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Community Services

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 24 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Tourism and Hospitality Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 22 มีนาคม 2021, 24 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB50215 Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$4,000.00 (฿ 88,629) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB60215 Advanced Diploma of Business

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021, 19 เมษายน 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$8,000.00 (฿ 177,258) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021, 19 เมษายน 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$4,500.00 (฿ 99,708) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC52015 Diploma of Community Services

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021, 19 เมษายน 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$10,000.00 (฿ 221,573) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Practical Accounting (Higher Education)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 มีนาคม 2021

A$15,000.00 (฿ 332,360) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

HLT54115 Diploma of Nursing

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021, 19 เมษายน 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$15,000.00 (฿ 332,360) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

RII60515 Advanced Diploma of Civil Construction Design

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021, 19 เมษายน 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$12,000.00 (฿ 265,888) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้