เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ SAE Institute

australia

162

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate Degree of Animation

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM 4 TRIMESTERS

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree of Audio

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM 4 TRIMESTERS

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree of Design (Graphic Design)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM 4 TRIMESTERS

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree of Film

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM 4 TRIMESTERS

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree of Games Development

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM 4 TRIMESTERS

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Animation

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

A$36,161.00 (฿ 872,478) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Audio

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

A$36,161.00 (฿ 872,478) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design (Graphic Design)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

A$36,161.00 (฿ 872,478) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Film

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

A$36,161.00 (฿ 872,478) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Games Development

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

A$36,161.00 (฿ 872,478) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CUA50815 Diploma of Music Industry (Electronic Music Production)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 7 เดือน

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of 3D Animation

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 7 เดือน

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

A$27,096.00 (฿ 653,761) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้