เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ The Hotel School

australia

222

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate Degree of International Hotel and Tourism Management

เข้าชม15ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

A$27,600.00 (฿ 665,060) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business in Hotel Management

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

A$27,600.00 (฿ 665,060) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Hotel Management

เข้าชม56ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

A$27,600.00 (฿ 665,060) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Business in Global Hotel Leadership

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

A$13,200.00 (฿ 318,072) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Business in Global Hotel Leadership

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

A$26,400.00 (฿ 636,145) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business in Global Hotel Leadership

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

A$26,400.00 (฿ 636,145) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้