ทั้งหมดที่ International Institute of Business & Information Technology (IIBIT) ออสเตรเลีย

null

74

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Accounting

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$8,400.00 (173,383 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Computer Systems Technology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 72 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$12,133.30 (250,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$10,920.00 (225,398 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Marketing and Communication

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 70 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$10,920.00 (225,398 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$25,100.00 (518,084 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$25,100.00 (518,084 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$23,700.00 (489,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology (Business Information Systems)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$23,700.00 (489,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology (Mobile App Development)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$23,700.00 (489,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology (Networking and Security)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$23,700.00 (489,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology (Software Development)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$23,700.00 (489,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$8,400.00 (173,383 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้