เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ International Institute of Business & Information Technology (IIBIT)

australia

48

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Accounting

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$8,400.00 (฿ 202,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Computer Systems Technology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 72 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$12,133.30 (฿ 292,336) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$10,920.00 (฿ 263,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Marketing and Communication

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 70 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$10,920.00 (฿ 263,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

A$25,500.00 (฿ 614,389) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

A$25,500.00 (฿ 614,389) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

A$24,300.00 (฿ 585,477) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology (Business Information Systems)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

A$24,300.00 (฿ 585,477) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology (Mobile App Development)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

A$24,300.00 (฿ 585,477) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology (Networking and Security)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

A$24,300.00 (฿ 585,477) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology (Software Development)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

A$24,300.00 (฿ 585,477) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$8,400.00 (฿ 202,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้