มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากInternational Institute of Business & Information Technology (IIBIT)

australia

75

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Graduate Diploma of Technology (Enterprise Systems and Business Analytics)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$25,500.00 (534,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Technology (Software Engineering)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$25,500.00 (534,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Technology (Enterprise Systems and Business Analytics)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 9 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$25,500.00 (534,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้