เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Griffith College ออสเตรเลีย

null

95

2

Associate Degree in Commerce and Business

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - FIRST YEAR ENTRY: 4 TRIMESTERS (16 MONTHS) OR 6 TRIMESTERS (24 MONTHS); SECOND YEAR ENTRY: 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$57,000.00 (฿ 1,262,966) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Commerce

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 631,483) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Criminology and Criminal Justice

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$30,000.00 (฿ 664,719) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Educational Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$30,500.00 (฿ 675,798) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$34,500.00 (฿ 764,427) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Health Care

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$31,500.00 (฿ 697,955) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Health Sciences

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021

A$33,500.00 (฿ 742,270) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$29,500.00 (฿ 653,640) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021

A$33,000.00 (฿ 731,191) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Social and Psychological Science

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$27,500.00 (฿ 609,326) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Foundation Program

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$22,000.00 (฿ 487,461) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$29,500.00 (฿ 653,640) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัย Griffith ถูกออกแบบโดยมหาวิทยาลัย หลายหลักสูตรเป็นแบบเต็มหน่วยกิตและเข้าเรียนต่อในปีที่สองของมหาวิทยาลัย Griffith ได้

  • โอนย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Griffith ได้อย่างง่ายดาย
  • คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมด้วยการสนับสนุนเฉพาะบุคคลสำหรับนักศึกษา
  • หลักสูตรเร่งรัดที่ใช้เวลาเรียนเพียงแค่แปดเดือน