ทั้งหมดที่ Deakin College ออสเตรเลีย

null

442

2

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Diploma of Business

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$29,400.00 (606,840 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Commerce

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$29,400.00 (606,840 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$26,720.00 (551,522 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Construction Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$28,600.00 (590,327 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Design

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$27,400.00 (565,558 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$30,320.00 (625,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Film, Television and Animation

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$28,520.00 (588,676 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Health Sciences

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$30,200.00 (623,352 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Information Technology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$27,880.00 (575,466 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Eight to twelve months

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$31,440.00 (648,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation Program - Arts

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD: EIGHT MONTHS; EXTENDED: TWELVE MONTHS

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation Program - Business

เข้าชม20ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD: EIGHT MONTHS; EXTENDED: TWELVE MONTHS

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้