เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Deakin College

australia

342

3

Diploma of Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$30,480.00 (฿ 734,376) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Commerce

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$13,500.00 (฿ 325,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Communication

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$13,500.00 (฿ 325,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Construction Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$31,160.00 (฿ 750,760) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Design

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$29,680.00 (฿ 715,101) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Engineering

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$33,000.00 (฿ 795,092) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Film, Television and Animation

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$30,800.00 (฿ 742,086) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Health Sciences

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$31,870.00 (฿ 767,866) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Information Technology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$13,500.00 (฿ 325,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$33,460.00 (฿ 806,175) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Foundation Program - Extended Program

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$12,200.00 (฿ 293,943) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Program - Standard Program

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$12,200.00 (฿ 293,943) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Deakin College

เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่วิทยาลัยดีกิ้น ให้โอกาสนักศึกษามากกว่า 20,000 คนได้มีทางเลือกสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดีกิ้น

  • สถาบันเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
  • นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่สองระดับปริญญาตรีได้ทันที
  • ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยดีกิ้น
  • นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด