หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Deakin College ออสเตรเลีย

null

87

1

Diploma of Business

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$30,480.00 (฿ 675,355) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Commerce

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$13,500.00 (฿ 299,124) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Communication

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$13,500.00 (฿ 299,124) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Construction Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$29,680.00 (฿ 657,629) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Design

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$28,400.00 (฿ 629,267) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$32,480.00 (฿ 719,669) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Film, Television and Animation

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$29,520.00 (฿ 654,083) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Health Sciences

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$31,280.00 (฿ 693,080) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Information Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$13,500.00 (฿ 299,124) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$32,560.00 (฿ 721,442) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Program - Arts

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$12,200.00 (฿ 270,319) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Program - Business

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$12,200.00 (฿ 270,319) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่วิทยาลัยดีกิ้น ให้โอกาสนักศึกษามากกว่า 20,000 คนได้มีทางเลือกสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดีกิ้น

  • สถาบันเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
  • นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่สองระดับปริญญาตรีได้ทันที
  • ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยดีกิ้น
  • นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด