ทั้งหมดที่ Columbia College, (United States) อเมริกา

null

130

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Arts in Liberal Arts

เข้าชม9ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$22,704.00 (691,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in General Studies

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$22,704.00 (691,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Science in Business Administration

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Science in Computer Information Systems

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$22,704.00 (691,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Science in Criminal Justice Administration

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$22,704.00 (691,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Science in Environmental Studies

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Science in Fire Service Administration

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Science in Human Services

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$22,704.00 (691,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Science in Nursing

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 77 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$22,704.00 (691,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science in Pre-Engineering

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$22,704.00 (691,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$22,704.00 (691,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in American Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้