เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ La Trobe College Australia

australia

167

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma of Bioscience

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$36,020.00 (฿ 869,141) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$31,720.00 (฿ 765,385) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Three trimesters

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$33,820.00 (฿ 816,056) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Health Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$32,520.00 (฿ 784,688) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Information Technology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$31,720.00 (฿ 765,385) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Media and Communication

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Three trimesters

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$31,320.00 (฿ 755,733) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Psychology

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$36,420.00 (฿ 878,793) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Foundation Studies for Business, IT and Humanities

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$23,600.00 (฿ 569,454) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Foundation Studies for Engineering and Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

A$23,600.00 (฿ 569,454) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Foundation Studies for Health and Life Sciences

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - Two trimesters

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

A$23,600.00 (฿ 569,454) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Enabling Program - Business

เข้าชม3ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 13 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$13,400.00 (฿ 323,334) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Enabling Program - IT

เข้าชม31ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 13 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$13,400.00 (฿ 323,334) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ La Trobe College Australia

วิทยาลัย La Trobe Australia เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัย La Trobe

  • หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อจะรับประกันการได้เรียนต่อระดับปริญญา
  • เรียนในเมืองที่ทันสมัยที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
  • ออสเตรเลียเป็นประเทศอันกว้างใหญ่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
  • นักศึกษาสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างของมหาวิทยาลัย