เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ La Trobe College Australia ออสเตรเลีย

null

109

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma of Bioscience

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Three trimesters

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Information Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Media and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - THREE TRIMESTERS (12 MONTHS)

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$30,200.00 (฿ 669,150) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Psychology

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Foundation Studies for Business, IT and Humanities

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Foundation Studies for Engineering and Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Foundation Studies for Health and Life Sciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - Two trimesters

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Health Sciences

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two or three trimesters

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย La Trobe Australia เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัย La Trobe

  • หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อจะรับประกันการได้เรียนต่อระดับปริญญา
  • เรียนในเมืองที่ทันสมัยที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
  • ออสเตรเลียเป็นประเทศอันกว้างใหญ่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
  • นักศึกษาสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างของมหาวิทยาลัย