มี 10 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากDe Anza College

usa

77

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

A.A. Degree in Art History

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.A. Degree in Ceramics

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.A. Degree in Film/TV: Animation

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.A. Degree in Graphic Design

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.A. Degree in Music

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.A. Degree in Painting

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.A. Degree in Sculpture

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.A. Degree in Spatial Art

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.S. Degree in CNC Research and Development Machinist

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.S. Degree in Product Model Making

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$7,488.00 (233,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้