เรียนต่อ อเมริกา ที่ Delaware County Community College

usa

33

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Applied Science in Accounting

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in Advanced Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in Culinary Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in Emergency Management and Planning

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in General Business

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science in General Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in Health Care Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science in Health Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in Health Studies - Neurodiagnostic Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 72 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in Health Studies - Pre-Nursing Option

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in Hotel and Restaurant Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in Information Technology - Computer Programming

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

US$11,816.00 (฿ 368,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้