มี 4 หลักสูตรTerrorism/Security StudiesระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากEmbry-Riddle Aeronautical University - Daytona Beach

usa

740

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.S. in Homeland Security/M.S. in Cybersecurity Management and Policy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 145 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Homeland Security/M.S. in Human Security and Resilience

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 145 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$37,018.00 (1,128,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Homeland Security/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 151 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Homeland Security

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$37,018.00 (1,128,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้