มี 1 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครืองจักรระดับAssociate Degrees หรือเทียบเท่าจากGreen River College

usa

216

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Applied Science Degree in Machining and Manufacturing Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 96-107 CREDITS

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020, 21 กันยายน 2020

US$10,350.00 (314,727 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้