Illinois Wesleyan University

มี 10 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากIllinois Wesleyan University

9744

253

Bachelor of Arts in Biology

เข้าชม19ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Chemistry

เข้าชม17ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Environmental Studies

เข้าชม15ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Mathematics

เข้าชม12ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Physics

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biology

เข้าชม12ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemistry

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mathematics

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Physics

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pre-Forestry and Environmental Management

เข้าชม26ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,495,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

IWU เพียบพร้อมด้วยนักวิชาการชั้นนำ คณะยอดเยี่ยม และชั้นเรียนขนาดเล็กที่ใส่ใจผู้เรียนอย่างทั่วถึง ทั้งหมดนี้อยู่ในบรรยากาศมหาวิทยาลัยแสนพิเศษ

  • เป็นมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์เก่าแก่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1850
  • มีตัวเลือกมากถึง 80 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
  • 27% เป็นนักศึกษานานาชาติ
  • 90% ของผู้เรียน สำเร็จการศึกษาภายในเวลา 4 ปี