วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมดที่Illinois Wesleyan University อเมริกา

Illinois Wesleyan University

Illinois Wesleyan University

สหรัฐอเมริกา

เข้าชม7079ครั้ง

Bachelor of Arts in Biology

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,504,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts in Chemistry

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,504,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts in Environmental Studies

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,504,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts in Mathematics

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,504,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts in Physics

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,504,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science in Biology

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - 28 สิงหาคม 2017

US$43,940.00 (1,504,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ชอบมหาวิทยาลัยนี้