มี 9 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากIllinois Wesleyan University

5939

124

Bachelor of Arts in Biology

เข้าชม20ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 units

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2018

US$45,654.00 (1,515,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Chemistry

เข้าชม17ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 units

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2018

US$45,654.00 (1,515,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Environmental Studies

เข้าชม15ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 units

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2018

US$45,654.00 (1,515,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Mathematics

เข้าชม12ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 units

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2018

US$45,654.00 (1,515,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Physics

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 units

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2018

US$45,654.00 (1,515,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biology

เข้าชม15ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 units

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2018

US$45,654.00 (1,515,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemistry

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 units

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2018

US$45,654.00 (1,515,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mathematics

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 units

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2018

US$45,654.00 (1,515,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Physics

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 units

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2018

US$45,654.00 (1,515,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้