มี 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครืองจักรระดับAssociate Degrees หรือเทียบเท่าจากOrange Coast College

usa

451

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Science in Manufacturing Technology - CNC Machine Operator

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, มิถุนายน 2020

US$7,560.00 (229,888 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science in Manufacturing Technology - CNC Machine Programmer

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, มิถุนายน 2020

US$7,560.00 (229,888 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science in Manufacturing Technology - Machinist

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, มิถุนายน 2020

US$7,560.00 (229,888 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science in Manufacturing Technology - Tooling

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, มิถุนายน 2020

US$7,560.00 (229,888 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้