มี 4 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากParkland College

null

565

14

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Hospitality Industry: Culinary Arts Management

เข้าชม9ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 68 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$15,930.00 (484,168 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Hospitality Industry: Hotel/Motel Management

เข้าชม17ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 65 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$15,930.00 (484,168 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Hospitality Industry: Restaurant Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 67 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$15,930.00 (484,168 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science (A.S.) in Aviation

เข้าชม21ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$15,930.00 (484,168 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาจะได้สัมผัสกับแนวคิดการสอนที่ทันสมัย ในขณะที่ชั้นเรียนขนาดเล็กให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวกับทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

  • วิทยาลัยชุมชน/โอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการเรียนโดยปฏิบัติจริง
  • ใช้แนวทางการสอนที่ทันสมัยจากคณาจารย์คุณภาพสูง
  • การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมในมหาวิทยาลัย
  • โอกาสการเรียนในต่างประเทศที่มีความยืดหยุ่นสำหรับนักศึกษา