เรียนต่อ อเมริกา ที่ Seattle Central Community College

usa

20

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Business (A.B.)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

US$9,687.00 (฿ 301,338) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Nursing Direct Transfer Degree/Major Related Program (AN DTA/MRP)

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Arts (AAS) Degree in Visual Media

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science (AAS) Degree in Apparel Design and Development

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science (AAS) Degree in Graphic Design

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science (AAS) Degree in Programming

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science (AAS) degree in Web Design

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science (AAS) Degree in Web Development

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science (AAS) in Carpentry

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science (AAS) or Associate of Applied Science - Transfer (AAS-T) Degree in S ...

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science - Transfer (AAS-T) Degree in Allied Health: Generalist

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science - Transfer (AAS-T) Degree in Network Design and Administration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$9,571.35 (฿ 297,741) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้