มี 8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากShoreline Community College

usa

317

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Applied Arts and Sciences - Automotive Service Technician

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020

US$9,516.00 (296,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Arts and Sciences - Clean Energy Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 23 กันยายน 2020

US$9,516.00 (296,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Arts and Sciences - Digital Audio Engineering

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 113

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 23 กันยายน 2020

US$9,516.00 (296,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Arts and Sciences - General Motors Automotive Service Educational Program (A ...

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 125

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2020

US$9,516.00 (296,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Arts and Sciences - Manufacturing Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 96

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 23 กันยายน 2020

US$9,516.00 (296,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Arts and Sciences - Mechatronics

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 93

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 23 กันยายน 2020

US$9,516.00 (296,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science - Transfer, Track 2/Major Related Program: Computer and Electrical Engineeri ...

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 23 กันยายน 2020

US$9,516.00 (296,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science - Transfer, Track 2: Engineering Pre-Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 23 กันยายน 2020

US$9,516.00 (296,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Shoreline เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกาสำหรับนักศึกษานานาชาติในการบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนและอาชีพของตนเอง

  • อยู่ใกล้เมือง Seattle รวมถึงแหล่งธรรมชาติอันสวยงาม
  • ง่ายต่อการโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่ไม่แพง
  • บริการช่วยเหลืออันครอบคลุมที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ