มี 9 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากSouth Seattle College

usa

101

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Applied Science in Aviation Maintenance Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 156 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science in Marketing and Sales of Food and Wine

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 92

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science in Restaurant Production

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 129 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science in Wine Production

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 91 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Transfer Degree (AAS-T) - Aviation Maintenance Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 160 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Transfer Degree (AAS-T) in Wine Production

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 95 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Transfer Degree - Marketing and Sales of Food and Wine

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 96 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Applied Science Transfer Degree - Restaurant Production

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 137 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelors of Applied Science (BAS) in Hospitality Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้