ทั้งหมดที่ Community Colleges of Spokane อเมริกา

null

328

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Applied Science - Accounting Assistant

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน 2021

US$20,270.00 (฿ 634,648) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Addiction Studies

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Administrative Assistant - SCC

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน 2021

US$20,610.00 (฿ 645,293) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Administrative Assistant - SFCC

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Administrative Office Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 95.5 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน 2021

US$20,610.00 (฿ 645,293) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Administrative/Computer Specialist

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Agriculture Business

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 91 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2021

US$19,201.00 (฿ 601,178) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Agriculture Technology

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2021

US$20,722.00 (฿ 648,800) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Applications

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

US$23,719.00 (฿ 742,635) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Arboriculture/Urban Forestry

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 91 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2021

US$19,202.00 (฿ 601,209) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Architectural Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 96 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$19,510.00 (฿ 610,852) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Audio Engineering

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 97-99 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้