มี 17 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากCommunity Colleges of Spokane

null

876

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate in Applied Science - Accounting Assistant

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

US$20,270.00 (616,076 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Administrative Assistant - SFCC

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Administrative Office Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 95.5 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

US$20,610.00 (626,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Business

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Business Software Specialist

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

US$20,580.00 (625,498 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Business Technology and Software Specialist

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Customer Service Representative

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

US$21,433.00 (651,424 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Digital Marketing Specialist

เข้าชม9ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Landscape Management

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 94 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

US$19,387.00 (589,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Legal Administrative Assistant

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 - 92 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

US$21,639.00 (657,685 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Management

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

US$21,270.00 (646,470 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Marketing

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

US$20,220.00 (614,557 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 2 ปีในสถานที่เรียนอันยอดเยี่ยมที่วิทยาลัยชุมชน Spokane

  • หลักสูตร 2+2 เพื่อการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • ชั้นเรียนที่มีนักศึกษาน้อยพร้อมหลักสูตรที่มีการรับรองวิทยฐานะ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่สอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
  • ทุนการศึกษามากกว่า 300 ทุนของ CCS Foundation