มี 23 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากCommunity Colleges of Spokane

null

928

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate in Applied Science - Applications

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019

US$9,458.00 (288,138 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Audio Engineering

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 97-99 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$3,152.50 (96,041 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Automotive Collision and Refinishing Technician

เข้าชม17ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 100-108 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$9,458.00 (288,138 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Automotive Technology

เข้าชม9ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 110-128 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019

US$9,458.00 (288,138 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Automotive: Toyota T-TEN

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 112-130 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$9,458.00 (288,138 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Aviation Maintenance Technology

เข้าชม26ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 129-152 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

US$9,458.00 (288,138 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Avionics

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

6 January 2020

US$9,458.00 (288,138 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Business Technology and Software Specialist

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019

US$3,152.50 (96,041 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Diesel/Heavy Duty Equipment

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 116 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019, 21 February 2020

US$9,458.00 (288,138 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Fire Science Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 97-110.1 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 123 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

US$9,458.00 (288,138 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Hydraulic and Pneumatic Automation Technician

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 119 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019

US$9,458.00 (288,138 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 2 ปีในสถานที่เรียนอันยอดเยี่ยมที่วิทยาลัยชุมชน Spokane

  • หลักสูตร 2+2 เพื่อการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • ชั้นเรียนที่มีนักศึกษาน้อยพร้อมหลักสูตรที่มีการรับรองวิทยฐานะ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่สอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
  • ทุนการศึกษามากกว่า 300 ทุนของ CCS Foundation