มี 19 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากCommunity Colleges of Spokane

null

911

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate in Applied Science - Addiction Studies

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019, 21 February 2020

US$3,152.50 (95,414 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Diagnostic Medical Sonography

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 104 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$9,458.00 (286,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Echocardiography

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 115 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

US$9,458.00 (286,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Fire Officer

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 97-98 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019, 21 February 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Hearing Instrument Specialist

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Invasive Cardiovascular Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 107 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

US$9,458.00 (286,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Medical Assistant

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 114 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020

วันปิดรับสมัคร

21 February 2020

US$9,458.00 (286,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Medical Office Billing and Coding Specialist

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90.5 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019, 21 February 2020

US$9,458.00 (286,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Medical Office Specialist

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 95.5 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019, 21 February 2020

US$9,458.00 (286,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Occupational Therapy Assistant

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Orthotic Prosthetic Technology

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 110 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019, 21 February 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Pharmacy Technician

เข้าชม10ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 96 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

US$9,458.00 (286,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 2 ปีในสถานที่เรียนอันยอดเยี่ยมที่วิทยาลัยชุมชน Spokane

  • หลักสูตร 2+2 เพื่อการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • ชั้นเรียนที่มีนักศึกษาน้อยพร้อมหลักสูตรที่มีการรับรองวิทยฐานะ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่สอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
  • ทุนการศึกษามากกว่า 300 ทุนของ CCS Foundation