มี 9 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากCommunity Colleges of Spokane

null

461

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Applied Science - Criminal Justice

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 94-95 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

US$22,554.00 (฿ 703,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Education Paraprofessional - School Library Media Technician

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 92 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Fire Officer

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 97-98 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

US$28,176.00 (฿ 878,767) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Library and Information Services

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Photography

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90-92 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science - Social Services Gerontology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science in Natural Resource Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 105 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science-Transfer - Digital Media Production

เข้าชม19ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science-Transfer in Interpreter Training Program

เข้าชม15ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้