มี 1 หลักสูตรทักษะการจัดการ (เฉพาะ)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCommunity Colleges of Spokane

usa

991

10

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate in Applied Science - Administrative Office Management

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 95.5 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

22 November 2019

US$9,458.00 (288,372 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 2 ปีในสถานที่เรียนอันยอดเยี่ยมที่วิทยาลัยชุมชน Spokane

  • หลักสูตร 2+2 เพื่อการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • ชั้นเรียนที่มีนักศึกษาน้อยพร้อมหลักสูตรที่มีการรับรองวิทยฐานะ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่สอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
  • ทุนการศึกษามากกว่า 300 ทุนของ CCS Foundation