มี 9 หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับจากCommunity Colleges of Spokane

usa

856

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate in Applied Science - Aviation Maintenance Technology

เข้าชม25ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 129-152 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

US$27,461.00 (856,226 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Business Technology and Software Specialist

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science - Fire Science Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 97-110.1 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

US$21,022.00 (655,460 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Invasive Cardiovascular Technology

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 107 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

US$22,453.00 (700,078 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Mechanical Engineering Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 95-99 CREDITS ARE REQUIRED

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 21 กันยายน 2020

US$21,957.00 (684,613 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Vascular Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 114 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

US$22,850.00 (712,456 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Water Resources Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 106 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 21 กันยายน 2020

US$20,093.00 (626,494 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Audio Engineering

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 97-99 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science - Orthotic Prosthetic Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 111 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 2 ปีในสถานที่เรียนอันยอดเยี่ยมที่วิทยาลัยชุมชน Spokane

  • หลักสูตร 2+2 เพื่อการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • ชั้นเรียนที่มีนักศึกษาน้อยพร้อมหลักสูตรที่มีการรับรองวิทยฐานะ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่สอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
  • ทุนการศึกษามากกว่า 300 ทุนของ CCS Foundation