มี 1 หลักสูตรการผลิตกิ่งพันธุ์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCommunity Colleges of Spokane

usa

871

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate in Applied Science - Greenhouse-Nursery

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 95 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 21 กันยายน 2020

US$19,448.00 (596,159 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 2 ปีในสถานที่เรียนอันยอดเยี่ยมที่วิทยาลัยชุมชน Spokane

  • หลักสูตร 2+2 เพื่อการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • ชั้นเรียนที่มีนักศึกษาน้อยพร้อมหลักสูตรที่มีการรับรองวิทยฐานะ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่สอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
  • ทุนการศึกษามากกว่า 300 ทุนของ CCS Foundation